Avqust 2020 - Qrup 4D

Name Aygun Ibrahimova Jahangir Rzayev Aleksandr Yakovlev Natig Pashayev Yelizaveta Makhortova Sadagat Davudova Points Place
Aygun Ibrahimova 6:1 6:1 6:0 6:2 6:1 6:3 9 1
Jahangir Rzayev 6:1 5:7 6:0 7:5 6:2 6:0 6:2 9 2
Aleksandr Yakovlev 1:6 7:5 0:6 6:0 6:0 6:2 6:2 7 3
Natig Pashayev 1:6 1:6 5:7 2:6 6:0 7:6 5 4
Yelizaveta Makhortova 0:6 2:6 0:6 2:6 0:6 0:6 0:6 6:7 4 5
Sadagat Davudova 1:6 3:6 2:6 2:6 2 6