Qrup 1

  

Nəticələr

Qrup 2A

  

Nəticələr

Qrup 2B

  

Nəticələr

Qrup 3A

Qrup 3C

  

Nəticələr

Qrup 3D

  

Nəticələr

Qrup 4A

  

Nəticələr

Qrup 4B

  

Nəticələr

Qrup 4C

Qrup 4D

  

Nəticələr

Qrup 5A

  

Nəticələr

Qrup 5B

  

Nəticələr

Qrup 5C

Qrup 5D