Avqust 2020 - Qrup 2A

Name Diana Yakovleva Arkadiy Barulya Bagir Asgaralizada Harold Raulston Tayyar Tan Dhoy Dalimos Points Place
Diana Yakovleva 6:4 6:1 6:3 6:2 6:2 7:5 6:0 6:2 6:1 6:4 15 1
Arkadiy Barulya 4:6 1:6 6:3 6:4 7 2
Bagir Asgaralizada 3:6 2:6 3:6 4:6 3:6 6:7 6:2 6:2 6 3
Harold Raulston 2:6 5:7 6:3 7:6 4 4
Tayyar Tan 0:6 2:6 2:6 2:6 2 5
Dhoy Dalimos 1:6 4:6 1 6