Avqust 2020 - Qrup 3A

Name Zaur Asadov Sahib Hasanov Tayyar Akkubayov Vusal Baghirov Fatih Gok Vsevolod Tsurikov Points Place
Zaur Asadov 6:2 6:2 6:2 6:4 6 1
Sahib Hasanov 2:6 2:6 6:3 6:2 4 2
Tayyar Akkubayov 6:2 6:1 1:6 6:3 1:6 4 3
Vusal Baghirov 2:6 4:6 3:6 2:6 2:6 1:6 3 4
Fatih Gok 6:1 3:6 6:1 3 5
Vsevolod Tsurikov 0 6