Avqust 2020 - Qrup 3C

Name Aziz Manafov Izzet Chelebi Yashar Abasaliyev Marlon Sabado Kamal Ibrahimov Mansur Mammadov Points Place
Aziz Manafov 6:7 6:7 6:3 3:6 6:1 6:1 6:3 7 1
Izzet Chelebi 7:6 7:6 3:6 4:6 7:5 6:4 7 2
Yashar Abasaliyev 3:6 6:3 1:6 6:3 6:4 4 3
Marlon Sabado 6:1 6:2 3 4
Kamal Ibrahimov 1:6 3:6 5:7 4:6 1:6 2:6 3 5
Mansur Mammadov 0 6