Dekabr 2021 - Qrup 2A

Name Ruben Valdes Azer Safarov Tofik Suleymanov Araz Ganjali Yuriy Zaytsev Mansur Mammadov Points Place
Ruben Valdes 2:6 2:6 7:5 6:4 4:6 6:3 6:4 7:6 4:6 6:3 6:4 6:2 13 1
Azer Safarov 6:2 6:2 6:3 3:6 3:6 6:2 6:3 3:6 6:3 4:6 6:4 6:4 11 2
Tofik Suleymanov 5:7 4:6 3:6 6:3 6:3 6:3 5:7 5:7 6:4 4:6 7:5 6:2 6:3 11 3
Araz Ganjali 6:4 3:6 4:6 2:6 3:6 3:6 7:5 7:5 6:4 6:7 6:2 4:6 6:3 7:5 11 4
Yuriy Zaytsev 6:7 6:4 3:6 6:3 3:6 6:4 4:6 6:4 5:7 4:6 7:6 2:6 6:2 6:0 9 5
Mansur Mammadov 4:6 2:6 4:6 4:6 2:6 3:6 6:4 3:6 5:7 2:6 0:6 5 6