Dekabr 2021 - Qrup 4A

Name Mary Rose del Norte Parviz Eyyubov Taleh Ahmadov Koray Kilich Yelizaveta Makhortova Jalal Guliyev Points Place
Mary Rose del Norte 6:4 6:2 1:6 4:6 6:4 6:3 6:1 6:1 0:0 13 1
Parviz Eyyubov 4:6 2:6 0:0 6:3 6:1 6:1 6:1 0:0 13 2
Taleh Ahmadov 6:1 6:4 0:0 6:1 6:0 6:4 6:0 6:3 5:7 6:1 12 3
Koray Kilich 4:6 3:6 3:6 1:6 1:6 0:6 6:1 6:2 4:6 1:6 7 4
Yelizaveta Makhortova 1:6 1:6 1:6 1:6 4:6 0:6 1:6 2:6 0:0 7 5
Jalal Guliyev 0:0 0:0 3:6 7:5 1:6 6:4 6:1 0:0 4 6