Yanvar 2022 - Qrup 2A

Name Ismayil Babayev Izzet Chelebi Azer Safarov Emil Mammadov Aziz Manafov Araz Ganjali Points Place
Ismayil Babayev 7:6 6:4 5:7 6:3 6:0 6:3 7:5 6:4 6:4 0:0 15 1
Izzet Chelebi 6:7 4:6 6:4 6:7 7:6 4:6 2:6 6:2 6:1 6:3 4:6 7:6 11 2
Azer Safarov 7:5 3:6 0:6 4:6 7:6 6:7 6:2 6:3 6:3 3:6 5:7 6:3 6:1 9 3
Emil Mammadov 3:6 5:7 6:4 6:2 2:6 3:6 6:1 5:7 4:6 6:2 6:3 9 4
Aziz Manafov 4:6 4:6 2:6 1:6 3:6 6:3 7:5 1:6 7:5 6:4 0:0 8 5
Araz Ganjali 0:0 3:6 6:4 6:7 3:6 1:6 2:6 3:6 0:0 6 6