Yanvar 2022 - Qrup 3A

Name Yuriy Zaytsev Ali Mirzayev Vusal Baghirov Ruslan Khalilov Mary Rose del Norte James Custodio Points Place
Yuriy Zaytsev 6:3 6:0 6:4 6:4 6:0 6:0 6:0 6:0 12 1
Ali Mirzayev 3:6 0:6 0:0 6:0 7:6 6:0 6:0 10 2
Vusal Baghirov 4:6 4:6 0:0 6:4 2:6 6:3 6:1 6:2 7 3
Ruslan Khalilov 0:6 0:6 0:6 6:7 4:6 6:2 3:6 6:1 6:0 6 4
Mary Rose del Norte 0:6 0:6 0:6 0:6 1:6 2:6 1:6 0:6 4 5
James Custodio 0 6