Fevral 2024 - Qrup 1

Name Zaur Mammadzada Ziya Alakbarov Irfan Samadov Zaur Bayramov Umut Gundoghan Yusif Rzayev Points Place
Zaur Mammadzada 6:7 6:0 6:3 7:5 2:6 6:1 2 1
Ziya Alakbarov 7:6 0:6 3:6 6:2 6:1 4:6 6:2 6:4 2 2
Irfan Samadov 5:7 6:3 6:3 1 3
Zaur Bayramov 0 4
Umut Gundoghan 2:6 1:6 0 5
Yusif Rzayev 5:7 6:2 1:6 6:4 2:6 4:6 7:5 3:6 3:6 0 6