Fevral 2024 - Qrup 3D

Name Yadigar Mammadli Niyazi Amirbayov Emil Malikov Mahammad Zeynalov Rashad Aliyev Sina Aeinehchi Mahal Goyushov Points Place
Yadigar Mammadli 6:1 3:6 6:1 6:1 6:3 7:6 6:1 6:2 6:3 4 1
Niyazi Amirbayov 6:0 6:2 6:0 6:1 2 2
Emil Malikov 1:6 6:3 1:6 6:0 6:3 1 3
Mahammad Zeynalov 1:6 3:6 0:6 2:6 6:1 4:6 10:4 1 4
Rashad Aliyev 6:7 1:6 6:4 6:3 1 5
Sina Aeinehchi 2:6 3:6 0:6 1:6 0:6 3:6 1:6 6:4 4:10 4:6 3:6 0 6
Mahal Goyushov 0 7