İyun 2024 - Qrup 2B

Name Nijat Hasanov Elchin Rahimov Kamal Novruzov Azer Safarov Vusal Baghirov Sarkhan Garayev Parviz Hasanli Points Place
Nijat Hasanov 6:1 4:6 7:5 6:1 1:6 6:2 3:6 6:2 6:4 3 1
Elchin Rahimov 1:6 6:4 5:7 2:6 6:3 4:6 3:6 6:2 4:6 6:7 7:6 6:0 1:6 1:6 7:6 6:4 2 2
Kamal Novruzov 6:2 3:6 6:4 7:6 1:6 6:1 2 3
Azer Safarov 1:6 6:1 2:6 6:3 2:6 6:4 6:7 6:1 1:6 6:4 6:4 2 4
Vusal Baghirov 7:6 6:7 0:6 4:6 4:6 4:6 6:2 7:5 6:4 6:7 6:3 2 5
Sarkhan Garayev 6:3 2:6 4:6 6:1 6:1 6:4 2:6 5:7 1 6
Parviz Hasanli 6:7 4:6 4:6 7:6 3:6 0 7